Chính Sách Bảo Hành

Nhằm đảm bảo quyền lợi Khách Hàng khi sử dụng dịch vụ chữ ký số Vina SmartSign. Chúng tôi sẽ hỗ trợ mọi thắc mắc về sản phẩm dịch vụ cho Quý Khách trong quá trình sử dụng dịch vụ.

TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC HỖ TRỢ BẢO HÀNH

  1. Thời hạn sử dụng dịch vụ chữ ký số Vina SmartSign vẫn còn.
  2. Quý Khách được hỗ trợ mọi thông tin cũng như hướng dẫn sử dụng khi còn sử dụng dịch vụ.

TRƯỜNG HỢP KHÔNG HỖ TRỢ

  1. Quý Khách chưa đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi. 
  2. Đã quá hạn thời gian sử dụng dịch vụ.
  3. Không đủ linh kiện thiết bị.

QUY TRÌNH BẢO HÀNH HỖ TRỢ SỰ CỐ

  1. Khách Hàng thông báo sự cố hoặc yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
  2. Chúng tôi tiếp nhận thông tin và yêu cầu.
  3. Sẽ có nhân viên đến tận nơi để hướng dẫn hoặc thông qua các trình hướng dẫn trực tuyến qua internet như Teamview hoặc Ultraview.
  4. Sau khi hỗ trợ Chúng tôi sẽ có phiếu đánh giá để Quý Khách có thể đánh giá chất lượng phục vụ của chúng tôi.